REGULAMIN UŻYTKOWANIA OBIEKTU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA OBIEKTU WIELKI KLESZCZ
/AKTUALIZACJA/


Obiekt wyremontowany  został dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego – etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej do pełnienia nowych funkcji”.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

 • Regulamin Użytkowania Obiektu Wielki Kleszcz zwany dalej „Regulaminem Wielkiego Kleszcza” określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania obiektu Wielki Kleszcz na Twierdzy Kłodzko.
 • Obiekt Wielkiego Kleszcza, znajduje się na Twierdzy Kłodzko, na działkach 1/1, 2, 3, AM-3, stanowiący samodzielny budynek, udostępniany nieodpłatnie turystom.

§ 2
Jednostką odpowiedzialną za zabezpieczenie obsługi turystycznej w obiekcie Wielki Kleszcz jest Gmina Miejska Kłodzko.


§ 3
Siedziba obiektu Wielki Kleszcz znajduje się na Twierdzy Kłodzkiej przy ul. Grodzisko 1.Rozdział II
Zakres działania§ 4
Głównym celem jest udostępnienie obiektu poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego Fortecznego Parku Kulturowego i adaptację do pełnienia nowych funkcji turystycznych.

§ 5
Ekspozycje będące wyposażeniem obiektu pełnią funkcję edukacyjno – muzealną, umożliwiającą zwiedzającym poznanie w sposób nowoczesny historii jednego z obiektów Twierdzy Kłodzkiej – Wielki Kleszcz.Rozdział III
Warunki korzystania z obiektu


§ 6

 • Na terenie obiektu, podczas zwiedzania ekspozycji jednorazowo może przebywać maksymalnie 60 osób (wejście zwiedzających maksymalnie 30 osób jednorazowo w odstępach co 20 minut).
 • Zwiedzanie obiektu Wielki Kleszcz odbywa się indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 • W obiekcie historycznym – Wielki Kleszcz po uprzedniej rezerwacji istnieje możliwość przeprowadzenia w grupach tematycznych lekcji żywej historii (obejmujące tematykę związaną z epoką napoleońską). Rezerwacji należy dokonać 7 dni wcześniej pod nr telefonu + 48 74 865 46 94 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 • Rezerwacje przyjmowane będą dla jednej grupy dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny.
 • Osoby zwiedzające obiekt mają możliwość obejrzenia w sali konferencyjno – projekcyjnej emisji filmu historycznego. Projekcja filmu odbywa się codziennie o godz. 14:00 (z wyjątkiem dni, w których sala zarezerwowana jest dla zorganizowanych grup).
 • Grupy zorganizowane wraz z przewodnikiem, po uprzedniej rezerwacji 7 dni wcześniej pod nr telefonu + 48 74 865 46 94 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. mają dodatkową możliwość wynajęcia sali konferencyjno – projekcyjnej wraz z zapleczem gastronomicznym w celu prezentacji filmów historycznych lub przeprowadzenia własnych prelekcji, których tematyka związana jest bezpośrednio z historią obiektu.
 • Na terenie obiektu, w części ekspozycyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania żywności i picia napojów.
 • Ekspozycji znajdujących się na terenie obiektu zwiedzania nie wolno dotykać.
 • Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad panujących na obiekcie Wielki Kleszcz odpowiada ponosząc koszty finansowe osoba, która dokonała zniszczeń lub w przypadku osób małoletnich – rodzic, opiekun.
 • Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających  lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ekspozycji, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu zwiedzania należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracowników obsługi obiektu Wielki Kleszcz.Rozdział IV
Struktura organizacyjna obiektu


§ 7

Sale ekspozycyjne:

W obiekcie znajdują się sale ekspozycyjne główne:

 • Sala informacyjna – pomieszczenie wyposażone w gabloty stojące i wiszące, zawierające materiały promocyjne dotyczące obiektu, a także miasta Kłodzka w postaci ulotek, folderów, map, planów twierdzy o charakterze kartograficznym oraz gadżetów promocyjnych.
 • Sala ekspozycyjna: Sypialnia -  ekspozycja przedstawiająca pomieszczenie koszarowe sypialne, wyposażona w dwie prycze z manekinami ( postać śpiąca i żołnierz siedzący na pryczy), stolik, krzesło, elementy umundurowania oraz drobne przedmioty osobiste żołnierzy.
 • Sala ekspozycyjna: Kantyna – ekspozycja przedstawiająca żołnierzy przy posiłku, wyposażona w długi stół, ławki, manekiny przy stole, zastawa stołowa z imitacją potraw, sztućce, świecznik, beczki drewniane. Na ścianie półka z naczyniami, pod stołem pies.
 • Sala ekspozycyjna: Kasyno -  ekspozycja przedstawiająca żołnierzy w kasynie, wyposażona w kontuar, stolik, ławki, proste stołki oraz manekiny przedstawiające: barmana, 3 graczy w kości, 2 graczy  w karty, 2 muzyków i 2 markietanki. Na stołach akcesoria takie jak: przedmioty do gry, kufle, kieliszki, dzbanki, monety.
 • Sala ekspozycyjna: Lazaret – ekspozycja przedstawiająca chorych i sanitariuszy oraz scenkę amputacji kończyny, wyposażona w prycze z manekinami przestawiającymi chorych, za kotarą znajduje się sala operacyjna: stół, lekarz, sanitariusz i ranny żołnierz na stole, stolik z narzędziami, wiadro, dzbanek, miska i dwa krzesła.
 • Sala ekspozycyjna: Kazamata dowódcy – ekspozycja przedstawiająca pokój dowódcy, wyposażona w stolik przy którym znajduje się siedzący manekin w stroju oficerskim, upozorowany na piszącego list. Na stoliku znajduje się plik kartek, kałamarz, świecznik, kieliszek, karafka oraz kilka drobiazgów osobistych. Obok stołu znajduje się sekretarzyk, szafa ubraniowa, na ścianie reprodukcja portretu Fryderyka Wilhelma.
 • Sala ekspozycyjna: Kazamata strzelecka – ekspozycja przedstawiająca uzbrojenie i sprzęt wojskowy wyposażona w 8 manekinów upozowanych na żołnierzy wykonujących różne czynności przy obronie fortu np. ładowanie broni, strzelania itp., akcesoria związane z tematem obronności, a także elementy uzbrojenia. W pomieszczeniu znajdują się gabloty z pełnoplastycznymi makietami, przedstawiającymi przekroje elementów fortyfikacji oraz różne typy pola walki oraz 2 duże ekrany ciekłokrystaliczne przeznaczone do prezentacji multimedialnych jak również do wyświetlania filmów z przyszłych imprez fortecznych.
 • Sala konferencyjna – sala przeznaczona do celów konferencyjno – projekcyjnych, wyposażona w stoły konferencyjne, krzesła, ciekłokrystaliczny ekran połączony z konsolą do sprzętu audiowizualnego, pulpit prelegenta, gabloty wiszące, w których umieszczono zdjęcia z przebiegu prac remontowych na Wielkim Kleszczu oraz plany twierdzy o charakterze kartograficznym.§ 8
Obsługa ruchu turystycznego


1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obiektu przeznaczonego do obsługi ruchu turystycznego są pracownicy obsługi ruchu turystycznego.
2. Do podstawowych zadań związanych z obsługą ruchu turystycznego na Wielkim Kleszczu należą:

 • bieżąca obsługa wyposażenia,
 • bieżąca obsługa ruchu turystycznego w obiekcie,
 • monitorowanie ruchu turystycznego w obiekcie i przygotowywanie dziennych statystyk
 • nadzorowanie wyposażenia oraz monitorowanie jego stanu i ilości,
 • realizacja zapisów „Regulaminu Wielkiego Kleszcza”, przestrzeganie harmonogramu pracy oraz warunków zwiedzania obiektu przez turystów,
 • realizowanie poleceń koordynatora – Inspektor ds. obsługi ruchu turystycznego na Wielkim Kleszczu, dotyczących organizacji pracy w obiekcie Wielki Kleszcz,
 • zapewnienie obecności minimum 3 osób w obiekcie w godzinach udostępniania obiektu turystom, w przypadku zwiedzania obiektu przez więcej niż 20 osób jednocześnie,
 • zapewnienie obecności minimum 2 osób w obiekcie w godzinach udostępniania obiektu turystom, w przypadku zwiedzania obiektu maksymalnie 20 osób jednocześnie,
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • dbałość o utrzymanie czystości w obiekcie.


§ 9
BHP i ppoż.

Sprawy dotyczące BHP i ppoż. nadzoruje pracownik ds. BHP Urzędu Miasta w Kłodzku.Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2015 r.

 

REGULAMIN DO POBRANI /.pdf/

 

UWAGA!

Atrakcje kulturalne

Dni Twierdzy Kłodzkiej


Wielki Kleszcz, © 2011-2016

Projekt pn. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.